…zdravie z prírody

KONTAKTY

Sídlo firmy (korešpodenčná a fakturačná adresa):

Labioma s.r.o.

Dunajská 8, 811 08 Bratislava

Okr.súd Bratislava I., Oddiel:Sro, Vložka č.: 37939/T

IČO:  44 163 304

DIČ: 2022612966

Číslo účtu: 4069181856/0200

IBAN: SK11 0200 0000 0040 6918 1856

TEL.: +421 910 500 454
EMAIL: waterwipes@labioma.sk

Labioma s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Okr.súd Bratislava I., Oddiel:Sro, Vložka č.: 37939/T

IČO:  44 163 304

DIČ: 2022612966 Číslo účtu: 4069181856/0200

IBAN: SK11 0200 0000 0040 6918 1856

TEL.: +421 910 500 454

EMAIL: waterwipes@labioma.sk

 

Copyright Allweb 2019 © LABIOMA ALL RIGHTS RESERVED